Met een prachtige opkomst van meer dan 160 leden en andere aanwezigen was de ledenvergadering van de OK op 28 maart jongstleden bijzonder goed bezocht. Naast het afhandelen van de nodige formaliteiten ging burgemeester Bilder in op Hasselt/Genemuiden als topwerklocatie, gaf Susanne Beldman van het ondernemersloket toelichting op de dossiers parkeerbeleid en Nijverheidstraat/NUTS en gaf projectleider Peter van Wijk van BAM een update over de werkzaamheden voor de N331. Ook werd een update gegeven over een mogelijke bypass op de N331 van Genemuiden richting Zwolle. Deze is in principe mogelijk, maar vereist is dat op korte termijn de financiering hiervan gewaarborgd wordt.

Na de pauze was het woord aan Majoor Marco Kroon die op indrukwekkende en indringende wijze de aanwezigen meenam in het thema “Leiderschap onder vuur”, waar ook het boek over gaat wat de aanwezigen mee kregen. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde avond.