Werkzaamheden industrieterrein

Info

De OK zet zich in voor een vitaal en opgeruimd industrieterrein. Regelmatig vinden er werkzaamheden plaats op het industrieterrein, wat overlast voor ondernemers veroorzaakt. De OK probeert in overleg met opdracht gevende en uitvoerende partijen de overlast voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken, alsmede te zorgen voor een adequate informatievoorziening rond planning van werkzaamheden.

Betrokken

Harmen van de Pol