Topwerklocatie

Info

Provinciale Staten van Overijssel heeft het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt eind 2017/begin 2018 aangewezen als Topwerklocatie. Dat biedt veel kansen voor ondernemend Genemuiden en in 2018 heeft dat geleid tot het oprichten van een aantal werkgroepen, te weten Duurzaamheid, Profilering en Circulaire Economie.

Elke werkgroep, bestaande uit deelnemers van de gemeente Zwartewaterland, provincie Overijssel, Ondernemerskring Genemuiden en een aantal ondernemers, is afgelopen jaar enkele malen bijeen geweest. Dat heeft geleid tot het indienen van een forse subsidieaanvraag richting de provincie om een aantal ambitieuze doelen te realiseren.  

Structuur

Inmiddels is er een zekere structuur ontstaan als het gaat om de diverse werkgroepen vanuit de Topwerklocatie.

  • Elk thema heeft een werkgroep
  • Elk thema heeft een kerngroep (kleiner comité)
  • Hierboven hangt een stuurgroep waarin twee leden van elke kerngroep (duurzaamheid, circulaire economie en profilering) zitting hebben. De stuurgroep draagt zorg voor de gezamenlijke subsidieaanvraag.

Het predicaat Topwerklocatie staat los van de Ondernemerskring, maar we zijn wel een platform en faciliteren.

Betrokken

Berthran Selles