Parkeer- en verkeerbeleid

Info

Op 23 oktober 2017 is er gesproken over de kwaliteit van het industrieterrein, waarbij het punt “parkeren” eerste prioriteit kreeg en waarvoor een werkgroep is ingesteld waar de OK ook deel van uitmaakt. Er is actie ondernomen m.b.t. geparkeerde trailers en er is al verbetering merk- en zichtbaar. Uitgangspunten waren: hoofdroutes moeten vrijgehouden worden, net als smalle straten en bochten. Daarom zijn er nu drie gebieden: een met een parkeerverbod, wegen met 1x 24 uur parkeren en wegen waar je 3x 24 uur kunt parkeren. Er zullen borden geplaatst moeten worden en ook qua straatwerk zijn er aanpassingen vereist. Er komt een tweede BOA bij voor handhaving.

Betrokken

Tiemen van Dijk, Jaap Fuite