Circulaire economie

Info

Bij circulaire economie gaat het om een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. De OK neemt zitting in een speciale werkgroep waarbij gekeken wordt naar (subsidie)mogelijkheden om stappen te zetten richting het minimaliseren van afvalstoffen.


Betrokken

Tiemen van Dijk (VDC), Tiemen van Dijk (Visscher Caravelle)