Ondernemerskring energiek van start in 2020

“Genemuiden heeft een fantastisch uitgangspunt om toekomst te maken”

Ruim 220 aanwezigen uit ondernemend Genemuiden luidden op 7 januari jl. met elkaar het jaar 2020 in. Op de nieuw verbouwde locatie van Van der Sluis Technische Bedrijven op de Kamperzeedijk ontmoetten ze elkaar en heven ze het glas op een succesvol ondernemend jaar.

Na een korte terugblik op het afgelopen jaar, nam voorzitter Berthran Selles de aanwezigen mee in de ambities voor 2020: “Samenwerken en communiceren zijn voor ons de absolute speerpunten voor de toekomst”. Uitgelicht werd de profilering van Genemuiden, wat met de lancering van de website http://www.worldclassgenemuiden.nl een flinke impuls krijgt.

Groeibriljant van formaat

Via een vlog sprak Bart Götte, hoogleraar en oprichter van Future Flock, de ondernemers toe. Götte startte zijn speech met een flink compliment: “Men denkt dat alles in de randstad gebeurt, maar Genemuiden blijkt een groeibriljant van formaat voor de Nederlandse economie”. Dat het zo goed gaat, heeft volgens Götte te maken met diverse factoren: “Allereerst dat de bedrijvigheid zich kenmerkt door een stevig fundament van familiebedrijven, waar continuïteit boven winstmaximalisatie gaat. Maar ook duurzame netwerken in combinatie met nuchter ondernemerschap maken Genemuiden tot een economische parel van betekenis.”

Het advies van Götte? Anticipeer tijdig. “Wees flexibel met betrekking tot de inzet van personeel. Ga adequaat om met de energietransitie, maak gebruik van nieuwe technologieën en focus op circulaire economie”. Volgens Götte heeft ondernemend Genemuiden “een fantastisch uitgangspunt om toekomst te maken!”.

Van installatietechniek tot BIM

René van der Sluis, algemeen directeur van Van der Sluis Technische Bedrijven, presenteerde trots de historie en het heden van het bedrijf, waar inmiddels meer dan 450 eigen medewerkers en zo’n 200 flexwerkers werkzaam zijn. De aanwezigen kregen middels een videopresentatie een kijkje binnen de diverse takken van sport van Van der Sluis: installatietechniek, constructie en agri.

Behoud veiligheid

Burgermeester Eddy Bilder sprak lovende woorden over Genemuiden en de uitstekende contacten met de gemeente en provincie. “We doen ons best om bedrijven zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen te huisvesten en daarom vinden we het jammer dat bedrijven, inclusief Van der Sluis, deels hun activiteiten elders moeten huisvesten”. Hij deed een klemmend beroep op de ondernemers als het gaat om veiligheid. “Wees alert! De criminaliteit in Zwolle stijgt, ook in de richting van Zwartewaterland. Neem dus je verantwoordelijkheid voor het behoud van veiligheid”.

Duurzaam samenwerken

Na afloop van de presentatie genoten de ondernemers van een heerlijk buffet een gezellige netwerkavond.

De enorme opkomst van deze avond is een mooie bevestiging van de duurzame netwerken die voor de toekomst cruciaal zijn. Ook voor het komende jaar staat de samenwerking hoog op de agenda. Daarnaast kunnen de ondernemers weer rekenen op een interessante activiteitenplanning. Van avonden met inhoudelijke onderwerpen, tot het gezamenlijk beklimmen van de Col du Tourmalet.

 

Samenvatting 2019

Toespraak Bart Gotte

Sfeerimpressie van de nieuwjaarsreceptie


OK sluit jubileumjaar af met feestelijke avond in gloednieuwe Kaaihof

Met een zeer geslaagde, sfeervolle en feestelijke jubileumavond hebben we gisteravond in een schitterend verbouwde Kaaihof ons zilveren jubileum gevierd. Samen met onze leden, hun partners en oud-bestuursleden blikten we terug op 25 jaar Ondernemerskring Genemuiden (eerst Industriekring Genemuiden).

Tijdens het officiële gedeelte blikte voorzitter Berthran Selles terug op 25 jaar OKG en werd de nieuwe OKG-film over het Genemuider bedrijfsleven vertoond. De aanwezigen namen de felicitaties van niet alleen burgemeester Eddy Bilder in ontvangst, maar ook van Minister van Financiën Wopke Hoekstra via een felicitatievideo. De ondernemerskring heeft door de jaren heen veel hoogtepunten beleefd met een vliegende start in 1994, waarbij meer dan zestig bedrijven zich meteen aanmeldden om lid te worden. De onderlinge gunfactor en gemeenschappelijke arbeidsethos, maar ook het elkaar stimuleren en accepteren hebben de rode draad gevormd in de historie van de OKG, waarbij diverse jaarlijkse evenementen en informatiebijeenkomsten de bindende factor vormden.

“Er was altijd een enorme onderlinge saamhorigheid en bereidheid om tijd te steken in onze gemeenschappelijke belangen. We hebben ons door de jaren heen onder meer ingezet voor de ontsluiting van Stadshagen, de Veerpont, de gemeentelijke toekomstvisie, collectieve camerabeveiliging, de industriehaven, de herinrichting van de Nijverheidsstraat, het ondernemersloket en een bypass voor de rotonde in Hasselt. Ook de tweejaarlijkse fietstocht voor het goede doel is inmiddels niet meer weg te denken en is voor 2020 alweer volgeboekt voor de beroemde Tourmalet in de Franse Pyreneeën. Momenteel vormen het nieuwe parkeer- en verkeerbeleid en de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont Oost belangrijke dossiers”, aldus voorzitter Berthran Selles tijdens het officiële gedeelte. Het predicaat topwerklocatie dat in 2018 van de provincie ontvingen werd, voelde dan als een kroon op alles waar de OKG voor staat. Selles: “Dat heeft inmiddels geleid tot prachtige projecten op het gebied van profilering, duurzaamheid en circulaire economie, waarbij meer samenwerkingsbereidheid dan ooit aan de dag wordt gelegd. Samen sta je echt sterker”. De ondernemerskring fungeert hierbij als podium om partijen bij elkaar te brengen en belangrijke onderwerpen aan te kaarten. “Een prachtig bewijs dat de OKG verbindt en stimuleert. Al 25 jaar zetten we ons in voor een florerend industrieterrein en goede onderlinge contacten. De OK Genemuiden staat voor beter ondernemen en is klaar voor de toekomst!”, aldus Selles, vlak voor het uitbrengen van een toast op het jubileum.

Burgemeester Eddy Bilder sprak ook lovende woorden over de OK en zei dat het uniek was dat “nagenoeg alle ondernemers van Genemuiden lid zijn. Daar kan de gemeente niet omheen, daar moet je wel naar luisteren”. Hij noemde ook de bereidheid om iets terug te geven aan de samenleving, zoals in de vorm van een fietstocht voor het goede doel, als zeer kenmerkend en positief. “Dat moet ook zo blijven, in het besef dat we rijk gezegend zijn en dat we van wat we ontvangen, altijd behoren te delen met anderen”. Berthran Selles besloot het officiële gedeelte met een toast op de afgelopen jaar en gezondheid en goede samenwerking voor de toekomst.


Geslaagde Summer Update

Ruim negentig OK-leden lieten zich op 5 juni jongstleden in De Kaaihof in Genemuiden bijpraten door de Ondernemerskring en de gemeente Zwartewaterland. De OK staat een nauwe samenwerking voor tussen gemeente, ondernemers en OK om dossiers als duurzaamheid en circulaire economie van de grond te krijgen. Middels een pitch werden de verschillende onderwerpen ingeleid, waarna de ondernemers in groepen langs verschillende tafels rouleerden.

Jan Pleijsier presenteerde de Col du Tourmalet, de sportieve fietstocht voor het goede doel die van 16 t/m 19 juni 2020 wordt georganiseerd in de Franse Pyreneeën. Het goede doel is dit jaar De Wijkwieg: een nog te realiseren opvanglocatie in het voormalig Hervormd Wijkgebouw in Genemuiden voor moeders met baby’s. “Een van onze taken is een alternatief bieden voor abortus of uit huis plaatsing. Door moeder en kind bij elkaar te houden krijgen kinderen met dit innovatieve concept een kansrijke start”, aldus een van de bevlogen betrokkenen Mirjam Gregoire.

De reclamemakers van Muntz waren aanwezig om de profilering van Genemuiden te presenteren in de vorm van een nieuw te lanceren campagne. De gemeente gaf via diverse beleidsmedewerkers de laatste informatie over de uitbreiding van het industrieterrein, het parkeer- en verkeerbeleid en het Werkgeversservicepunt. Ook het Ondernemersloket was aanwezig bij deze tafel. Ook maakte de gemeente gebruik van de kans om informatie bij de ondernemers vandaan te halen ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie, die na de vakantie opnieuw wordt geschreven en bepalend is voor de toekomst van onze gemeente. Hoe ziet Zwartewaterland er over twintig jaar uit, waar mag horeca komen en op welke plekken mag de industrie uitbreiden? Tenslotte kregen de ondernemers de laatste stand van zaken te horen rond het thema Duurzaamheid, waar de keuze moet worden gemaakt voor welke richting het onderzoek van alternatieve energiebronnen moet krijgen. Zowel de gemeente als het bestuur van de jubilerende Ondernemerskring kijken terug op een zeer geslaagde Summer Update. Het volgende OK Event staat gepland op 27 juni a.s. in de vorm van een Grande OK Tour. Dan mogen de leden in door een aantal automerken beschikbaar gestelde bolides de omgeving verkennen. www.okgenemuiden.nl.


OK-leden stemmen in met cofinanciering voor subsidieaanvraag

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 28 maart jongstleden stemden de ruim 120 aanwezige OK-leden unaniem in met het voorstel om 40.000 euro mee te financieren voor een subsidieaanvraag van 120.000 euro, om te komen tot een totale projectfinanciering van 220.000 euro.

Deze subsidieaanvraag vloeit voort uit het predicaat topwerklocatie dat Genemuiden en Hasselt vorig jaar van de provincie Overijssel hebben ontvangen en betreft de thema’s Profilering, Duurzaamheid en Circulaire Economie. De provincie stelde een cofinanciering van 40.000 euro door het bedrijfsleven als voorwaarde. Aan die voorwaarde is tijdens de ledenvergadering voldaan. De leden werden tijdens de ledenvergadering ook door de burgemeester bijgepraat over de uitbreidingsplannen en het nieuwe parkeerbeleid op het industrieterrein. Verder was er een presentatie van Netty Wakker van Kennispoort (zij gaan met ondernemers in gesprek over innoveren en bieden hulp en bemiddeling) en Geert Douw van PM Energie (dit is een adviesbureau die de collectieve inkoop van energie regelt).

Na de pauze genoot het gezelschap van een inspirerende en humorvolle presentatie van managementgoeroe Jos Burgers. Zijn boodschap luidde: fans maken van klanten, duurder worden en vooral nadenken over welke klanten je níet wilt hebben. De Ondernemerskring blikt terug op een succesvolle avond en hoopt in 2019 met diverse evenementen, waaronder een ‘Grande OK Tour’ en jubileumavond, haar 25-jarig jubileum verder te vieren.

 


Forse opkomst Brexit Buddy Bijeenkomst

Een grote opkomst van meer dan honderd ondernemers weerspiegelde de impact van Brexit tijdens de Brexit Buddy Bijeenkomst in de Kaaihof in Genemuiden. “De no-deal komt steeds dichterbij. Deze harde Brexit houdt in dat alle gemakken van handel drijven binnen de EU komen te vervallen”, was de boodschap van zowel MKB Nederland als gedeputeerde Eddy van Hijum. Ondernemers gingen naar huis met concrete tips en tools om zich zo snel mogelijk op een harde Brexit voor te bereiden.

“Van de totale Nederlandse tapijtproductie naar Engeland komt 70% uit Genemuiden. Er gaan dagelijks tussen de 35 en 40 containers richting het Verenigd Koninkrijk”, aldus Berthran Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden. Dat werd beaamd door gedeputeerde Eddy van Hijum: “Overijssel is goed voor 10% van de handel naar de UK en daarvan zorgt de kop van Overijssel voor 7%. Een harde Brexit gaat een harde klap voor onze economie betekenen”.
De presentaties en paneldiscussie werden geleid door Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle. Teammanager Internationaal Ondernemen Linda van Beek van MKB Nederland liet weten dat de harde Brexitdatum van 29 maart 2019 steeds dichterbij komt. “Het is mogelijk dat die nog wordt uitgesteld, maar de kans daarop wordt steeds kleiner en de kans op een uittreding zonder akkoord en daarmee ook zonder overgangsperiode steeds groter”.

Robbert Wapstra van Edel Group gaf collega-ondernemers concrete tips. “Analyseer je keten grondig op wat met het Verenigd Koninkrijk te maken heeft. En bepaal wat de gevolgen zijn als je door een harde Brexit twee maanden niet naar de UK kunt factureren. Ga nu al bezig met je douanedocumenten en neem een disclaimer op in je verkoopvoorwaarden waardoor je niet een faillissement in gedrukt wordt door hogere kosten. Als het nodig is moet je je prijzen snel kunnen verhogen”. Edel sorteert zelf voor door flinke voorraden bij hun vestiging in Engeland neer te leggen. “Dat kan ik anderen ook aanraden en dat kan ook bij de klant zelf”. Claudia Verhoek van Verhoek Europe zag dat veel ondernemers nog afwachtend zijn. “Ons advies: zorg dat alle data om aangifte te kunnen doen correct en volledig zijn. Wij zijn al bezig om zoveel mogelijk te automatiseren en dat gaat vertraging voorkomen”. Roel van ’t Veld van Belastingdienst Douane gaf aan goed voorbereid te zijn. “We hebben meer dan 900 extra mensen nodig en hebben er nu 300 opgeleid. Wekelijks komen er nieuwe douaniers bij en intussen lossen we alles op met de bestaande bezetting van 4500 mensen. Als u uw aangifte op tijd doet, dan mag u erop rekenen dat wij binnen de beloofde termijnen uw documenten afhandelen”.

Tijdens de bijeenkomst werden ondernemers tools gegeven, zoals hulpbijbrexit.nl, brexitloket.nl en e Brexit Impact Scan om zich voor te bereiden op de naderende Brexit. Na afloop van het plenaire gedeelte gingen ondernemers in groepjes in gesprek met de Brexit Buddies, waaronder experts van Belastingdienst Douane, KMPG, Brexitloket, MKB Nederland en PostNL.

Fotobijschrift:
V.l.n.r.: Eddy van Hijum (gedeputeerde), Claudia Verhoek (Verhoek Europe), Robbert Wapstra (Edel Group) en Jelle Weever (MKB Nederland Regio Zwolle).


OK Genemuiden trapt 25-jarig jubileumjaar af tijdens nieuwjaarsbijeenkomst bij Groothuis

Met een overweldigende opkomst van ruim 210 aanwezigen hebben we dinsdag 8 januari jongstleden ons 25-jarig jubileumjaar feestelijk afgetrapt. Dat gebeurde zeer toepasselijk bij Groothuis Bouwgroep, die zelf dit jaar 60 jaar bestaat.

Voorzitter Berthran Selles heette in zijn toespraak de ruim veertig nieuwe leden welkom. “Met meer dan 160 leden hebben we nu nagenoeg 100% dekking van het bedrijfsleven. Daarmee is onze slagkracht groter dan ooit”. Selles blikte terug op 2018: het afgelopen jaar heeft de OKG zich ingezet voor een beter parkeer- en verkeerbeleid, betrokkenheid en communicatie rond de werkzaamheden en uitbreiding van het industrieterrein Zevenhont, maar ook zaken als de duurzaamheid en profilering van Genemuiden. De extra Winter en Summer Update gaven blijk van een intensieve samenwerking met de gemeente Zwartewaterland, maar ook een grote betrokkenheid onder de leden. Verder kondigde Selles aan dat er op 12 februari in samenwerking met het MKB een Brexit-bijeenkomst in de Kaaihof wordt georganiseerd waar minister Carola Schouten bij aanwezig zal zijn.

Het bestuur van de OKG werd door Groothuis compleet verrast met een speciale felicitatiefilm ter ere van haar 25-jarig jubileum, waarbij diverse ondernemers hun felicitaties overbrachten en waardering uitspraken. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst konden de ondernemers onder het genot van een walking dinner rond het thema streetfood konden kennismaken met het nieuwe Groothuis. “We hebben de transitie gemaakt van aannemer naar aanbieder van vastgoed, met duurzame oplossingen voor onze klanten”, aldus directeur Claudi Schuurman tijdens haar toespraak. Er kon kennisgemaakt worden met virtuele belevingen, duurzame bouwoplossingen en de nieuwste snufjes op het gebied van 3D-ontwerp. Ook presenteerde Groothuis het Fonds Groothuis Bouwgroep, dat onder meer 18 woningen in Tanzania realiseert.

Burgemeester Eddy Bilder bracht ook zijn hartelijke felicitaties over en sprak lovende woorden uit voor de ondernemerskring. “Het afgelopen jaar zijn we intensief samen opgetrokken en de OKG is een gesprekspartner van formaat. We hopen ook het komende jaar weer veel goede dingen samen te kunnen realiseren”.

De Ondernemerskring Genemuiden heeft voor haar ledenvergadering inmiddels managementgoeroe Jos Burgers vastgelegd en het OK-Event wordt een Grande OK Tour door ondernemend Zwartewaterland en omstreken. In november is er een speciale jubileumavond in de Kaaihof voor de leden en hun partners, oud-bestuursleden en andere betrokkenen.

 

 

 

 


Nieuwe website OK Genemuiden

Onze website is geheel vernieuwd. De oude website was verouderd en de nieuwe website voldoet aan alle moderne eisen en heeft een nieuwe look & feel gekregen die past bij wie we zijn. De informatie op de website is volledig herzien en aangevuld met dossiers waarin we als Ondernemerskring actief zijn. Tevens kunt u zich voortaan op onze website eenvoudig aanmelden voor onze evenementen. In deze video ziet u wat er achter de schermen gebeurd is om dit mooie resultaat te realiseren!

 


Veel nieuwe leden tijdens Winter Update

Als OK mochten we ons op 27 november jl. verheugen in een grote opkomst tijdens de Winter Update in De Kaaihof, waarbij we veel nieuwe leden mocht begroeten. De Winter Update is een interactieve bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland. Na een serie korte pitches rouleerden de ondernemers per onderwerp. Die onderwerpen waren duurzaamheid en circulaire economie en de profilering van Genemuiden. Ook het parkeerbeleid kwam aan bod, net als de collectieve beveiliging en uitbreiding van het Genemuider industrieterrein. Het samen benutten van kansen stond centraal.


Felicitaties OK voor project N331

Berthran Selles feliciteerde op 5 november jl. provincie, BAM en gemeente namens Ondernemerskring Genemuiden met de oplevering van het project N331. Tijdens de feestelijke opening nabij de nieuwe rotonde, gaf hij complimenten voor de vlotte uitvoering, bevlogenheid en communicatie, maar: “we blijven als ondernemerskring de doorstroom van Genemuiden naar Zwolle nauwlettend in de gaten houden, want u weet dat we groot voorstander zijn van een bypass richting Zwolle!”.


Geslaagd OK Event bij Hakvoort Professional

Het bezoek aan Hakvoort Professional was zeer geslaagd. Meer dan zeventig leden waren naar Emmeloord gekomen om een kijkje in de keuken te nemen van de grootste leverancier van Europa op het gebied van horeca-apparatuur. Directeur Teun Hakvoort vertelde tijdens zijn presentatie en rondleiding over het ontstaan van dit prachtige familiebedrijf, waarbij menig anekdote voorbij kwam. De aanwezige leden waren een voor een enthousiast over de no-nonsense aanpak van de van oorsprong Urker ondernemers, waarbij al snel de link naar het Genemuider ondernemerschap werd gelegd. Na de presentatie was er voor de leden een carousselprogramma van een koffieproeverij, een proeverij (en later tapasbuffet) van Uitgekookt.nl, waarbij de aanwezigen zich de gerookte coquille goed lieten smaken. Zie ook www.hakpro.nl.