OK sluit jubileumjaar af met feestelijke avond in gloednieuwe Kaaihof

Met een zeer geslaagde, sfeervolle en feestelijke jubileumavond hebben we gisteravond in een schitterend verbouwde Kaaihof ons zilveren jubileum gevierd. Samen met onze leden, hun partners en oud-bestuursleden blikten we terug op 25 jaar Ondernemerskring Genemuiden (eerst Industriekring Genemuiden).

Tijdens het officiële gedeelte blikte voorzitter Berthran Selles terug op 25 jaar OKG en werd de nieuwe OKG-film over het Genemuider bedrijfsleven vertoond. De aanwezigen namen de felicitaties van niet alleen burgemeester Eddy Bilder in ontvangst, maar ook van Minister van Financiën Wopke Hoekstra via een felicitatievideo. De ondernemerskring heeft door de jaren heen veel hoogtepunten beleefd met een vliegende start in 1994, waarbij meer dan zestig bedrijven zich meteen aanmeldden om lid te worden. De onderlinge gunfactor en gemeenschappelijke arbeidsethos, maar ook het elkaar stimuleren en accepteren hebben de rode draad gevormd in de historie van de OKG, waarbij diverse jaarlijkse evenementen en informatiebijeenkomsten de bindende factor vormden.

“Er was altijd een enorme onderlinge saamhorigheid en bereidheid om tijd te steken in onze gemeenschappelijke belangen. We hebben ons door de jaren heen onder meer ingezet voor de ontsluiting van Stadshagen, de Veerpont, de gemeentelijke toekomstvisie, collectieve camerabeveiliging, de industriehaven, de herinrichting van de Nijverheidsstraat, het ondernemersloket en een bypass voor de rotonde in Hasselt. Ook de tweejaarlijkse fietstocht voor het goede doel is inmiddels niet meer weg te denken en is voor 2020 alweer volgeboekt voor de beroemde Tourmalet in de Franse Pyreneeën. Momenteel vormen het nieuwe parkeer- en verkeerbeleid en de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont Oost belangrijke dossiers”, aldus voorzitter Berthran Selles tijdens het officiële gedeelte. Het predicaat topwerklocatie dat in 2018 van de provincie ontvingen werd, voelde dan als een kroon op alles waar de OKG voor staat. Selles: “Dat heeft inmiddels geleid tot prachtige projecten op het gebied van profilering, duurzaamheid en circulaire economie, waarbij meer samenwerkingsbereidheid dan ooit aan de dag wordt gelegd. Samen sta je echt sterker”. De ondernemerskring fungeert hierbij als podium om partijen bij elkaar te brengen en belangrijke onderwerpen aan te kaarten. “Een prachtig bewijs dat de OKG verbindt en stimuleert. Al 25 jaar zetten we ons in voor een florerend industrieterrein en goede onderlinge contacten. De OK Genemuiden staat voor beter ondernemen en is klaar voor de toekomst!”, aldus Selles, vlak voor het uitbrengen van een toast op het jubileum.

Burgemeester Eddy Bilder sprak ook lovende woorden over de OK en zei dat het uniek was dat “nagenoeg alle ondernemers van Genemuiden lid zijn. Daar kan de gemeente niet omheen, daar moet je wel naar luisteren”. Hij noemde ook de bereidheid om iets terug te geven aan de samenleving, zoals in de vorm van een fietstocht voor het goede doel, als zeer kenmerkend en positief. “Dat moet ook zo blijven, in het besef dat we rijk gezegend zijn en dat we van wat we ontvangen, altijd behoren te delen met anderen”. Berthran Selles besloot het officiële gedeelte met een toast op de afgelopen jaar en gezondheid en goede samenwerking voor de toekomst.


Nagenieten van Grande OK Tour

Voor meer dan honderd OK-leden was het puur genieten tijdens de Grande OK Tour. Op donderdag 27 juni jongstleden startten ze in de glimmende bolides van Audi, BMW en Mercedes om de prachtige omgeving van Zwartewaterland, Blokzijl en Kampereiland te ontdekken. Ze moesten hier letters verzamelen, die samen uiteindelijk de winnende oplossing "Arbeid adelt" vormden. Onderweg waren er stops om van voertuig te wisselen, om van de nieuwe haring te genieten, van ijs bij het Mauritshuis en een hapje en drankje bij de Miniaturenboerderij op Kampereiland.

De tocht werd gestart en met een barbecue afgesloten bij Pleijsier Bouw aan de Blokmat. Gezien de reacties van de deelnemers én het feit dat alle auto's en deelnemers zonder schrammetje teruggekeerd zijn, mag het bestuur terugkijken op een zeer geslaagd jubileumevenement! De prijs, vier dinerbonnen voor twee bij het Mauritshuis, ging naar team van Cor Heutink. Berthran Selles sprak na afloop lovende woorden van dank voor het kosteloos beschikbaar stellen van hun wagens door dealers Pouw, Wensink en Dusseldorp uit Zwolle en Pleijsier Bouw voor het beschikbaar stellen van hun bedrijfsterrein.

 

 


Verkoelend OK-ijs voor vierdaagse wandelaars

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft het bestuur van de OK donderdagavond 20 juni jl. ijs uitgedeeld aan een kleine 1300 lopers van de wandelvierdaagse. Voor diverse mensen was het de eerste kennismaking met de ondernemerskring. Met een heerlijk zonnetje en een opperbeste sfeer viel de koele versnapering goed in de smaak!

 


Geslaagde Summer Update

Ruim negentig OK-leden lieten zich op 5 juni jongstleden in De Kaaihof in Genemuiden bijpraten door de Ondernemerskring en de gemeente Zwartewaterland. De OK staat een nauwe samenwerking voor tussen gemeente, ondernemers en OK om dossiers als duurzaamheid en circulaire economie van de grond te krijgen. Middels een pitch werden de verschillende onderwerpen ingeleid, waarna de ondernemers in groepen langs verschillende tafels rouleerden.

Jan Pleijsier presenteerde de Col du Tourmalet, de sportieve fietstocht voor het goede doel die van 16 t/m 19 juni 2020 wordt georganiseerd in de Franse Pyreneeën. Het goede doel is dit jaar De Wijkwieg: een nog te realiseren opvanglocatie in het voormalig Hervormd Wijkgebouw in Genemuiden voor moeders met baby’s. “Een van onze taken is een alternatief bieden voor abortus of uit huis plaatsing. Door moeder en kind bij elkaar te houden krijgen kinderen met dit innovatieve concept een kansrijke start”, aldus een van de bevlogen betrokkenen Mirjam Gregoire.

De reclamemakers van Muntz waren aanwezig om de profilering van Genemuiden te presenteren in de vorm van een nieuw te lanceren campagne. De gemeente gaf via diverse beleidsmedewerkers de laatste informatie over de uitbreiding van het industrieterrein, het parkeer- en verkeerbeleid en het Werkgeversservicepunt. Ook het Ondernemersloket was aanwezig bij deze tafel. Ook maakte de gemeente gebruik van de kans om informatie bij de ondernemers vandaan te halen ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie, die na de vakantie opnieuw wordt geschreven en bepalend is voor de toekomst van onze gemeente. Hoe ziet Zwartewaterland er over twintig jaar uit, waar mag horeca komen en op welke plekken mag de industrie uitbreiden? Tenslotte kregen de ondernemers de laatste stand van zaken te horen rond het thema Duurzaamheid, waar de keuze moet worden gemaakt voor welke richting het onderzoek van alternatieve energiebronnen moet krijgen. Zowel de gemeente als het bestuur van de jubilerende Ondernemerskring kijken terug op een zeer geslaagde Summer Update. Het volgende OK Event staat gepland op 27 juni a.s. in de vorm van een Grande OK Tour. Dan mogen de leden in door een aantal automerken beschikbaar gestelde bolides de omgeving verkennen. www.okgenemuiden.nl.


OK-leden stemmen in met cofinanciering voor subsidieaanvraag

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 28 maart jongstleden stemden de ruim 120 aanwezige OK-leden unaniem in met het voorstel om 40.000 euro mee te financieren voor een subsidieaanvraag van 120.000 euro, om te komen tot een totale projectfinanciering van 220.000 euro.

Deze subsidieaanvraag vloeit voort uit het predicaat topwerklocatie dat Genemuiden en Hasselt vorig jaar van de provincie Overijssel hebben ontvangen en betreft de thema’s Profilering, Duurzaamheid en Circulaire Economie. De provincie stelde een cofinanciering van 40.000 euro door het bedrijfsleven als voorwaarde. Aan die voorwaarde is tijdens de ledenvergadering voldaan. De leden werden tijdens de ledenvergadering ook door de burgemeester bijgepraat over de uitbreidingsplannen en het nieuwe parkeerbeleid op het industrieterrein. Verder was er een presentatie van Netty Wakker van Kennispoort (zij gaan met ondernemers in gesprek over innoveren en bieden hulp en bemiddeling) en Geert Douw van PM Energie (dit is een adviesbureau die de collectieve inkoop van energie regelt).

Na de pauze genoot het gezelschap van een inspirerende en humorvolle presentatie van managementgoeroe Jos Burgers. Zijn boodschap luidde: fans maken van klanten, duurder worden en vooral nadenken over welke klanten je níet wilt hebben. De Ondernemerskring blikt terug op een succesvolle avond en hoopt in 2019 met diverse evenementen, waaronder een ‘Grande OK Tour’ en jubileumavond, haar 25-jarig jubileum verder te vieren.

 


Forse opkomst Brexit Buddy Bijeenkomst

Een grote opkomst van meer dan honderd ondernemers weerspiegelde de impact van Brexit tijdens de Brexit Buddy Bijeenkomst in de Kaaihof in Genemuiden. “De no-deal komt steeds dichterbij. Deze harde Brexit houdt in dat alle gemakken van handel drijven binnen de EU komen te vervallen”, was de boodschap van zowel MKB Nederland als gedeputeerde Eddy van Hijum. Ondernemers gingen naar huis met concrete tips en tools om zich zo snel mogelijk op een harde Brexit voor te bereiden.

“Van de totale Nederlandse tapijtproductie naar Engeland komt 70% uit Genemuiden. Er gaan dagelijks tussen de 35 en 40 containers richting het Verenigd Koninkrijk”, aldus Berthran Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden. Dat werd beaamd door gedeputeerde Eddy van Hijum: “Overijssel is goed voor 10% van de handel naar de UK en daarvan zorgt de kop van Overijssel voor 7%. Een harde Brexit gaat een harde klap voor onze economie betekenen”.
De presentaties en paneldiscussie werden geleid door Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle. Teammanager Internationaal Ondernemen Linda van Beek van MKB Nederland liet weten dat de harde Brexitdatum van 29 maart 2019 steeds dichterbij komt. “Het is mogelijk dat die nog wordt uitgesteld, maar de kans daarop wordt steeds kleiner en de kans op een uittreding zonder akkoord en daarmee ook zonder overgangsperiode steeds groter”.

Robbert Wapstra van Edel Group gaf collega-ondernemers concrete tips. “Analyseer je keten grondig op wat met het Verenigd Koninkrijk te maken heeft. En bepaal wat de gevolgen zijn als je door een harde Brexit twee maanden niet naar de UK kunt factureren. Ga nu al bezig met je douanedocumenten en neem een disclaimer op in je verkoopvoorwaarden waardoor je niet een faillissement in gedrukt wordt door hogere kosten. Als het nodig is moet je je prijzen snel kunnen verhogen”. Edel sorteert zelf voor door flinke voorraden bij hun vestiging in Engeland neer te leggen. “Dat kan ik anderen ook aanraden en dat kan ook bij de klant zelf”. Claudia Verhoek van Verhoek Europe zag dat veel ondernemers nog afwachtend zijn. “Ons advies: zorg dat alle data om aangifte te kunnen doen correct en volledig zijn. Wij zijn al bezig om zoveel mogelijk te automatiseren en dat gaat vertraging voorkomen”. Roel van ’t Veld van Belastingdienst Douane gaf aan goed voorbereid te zijn. “We hebben meer dan 900 extra mensen nodig en hebben er nu 300 opgeleid. Wekelijks komen er nieuwe douaniers bij en intussen lossen we alles op met de bestaande bezetting van 4500 mensen. Als u uw aangifte op tijd doet, dan mag u erop rekenen dat wij binnen de beloofde termijnen uw documenten afhandelen”.

Tijdens de bijeenkomst werden ondernemers tools gegeven, zoals hulpbijbrexit.nl, brexitloket.nl en e Brexit Impact Scan om zich voor te bereiden op de naderende Brexit. Na afloop van het plenaire gedeelte gingen ondernemers in groepjes in gesprek met de Brexit Buddies, waaronder experts van Belastingdienst Douane, KMPG, Brexitloket, MKB Nederland en PostNL.

Fotobijschrift:
V.l.n.r.: Eddy van Hijum (gedeputeerde), Claudia Verhoek (Verhoek Europe), Robbert Wapstra (Edel Group) en Jelle Weever (MKB Nederland Regio Zwolle).


Brexit Buddy Bijeenkomst

Het MKB organiseert in samenwerking met de Ondernemerskring Genemuiden een Brexit Buddy Bijeenkomst op 12 februari a.s. in De Kaaihof in Genemuiden. We werken er volop aan dat minister Carola Schouten zoals beloofd tijdens deze bijeenkomst aanwezig is. Mocht ze op het laatste moment echter verhinderd zijn, dan zorgen we in samenwerking met MKB Nederland voor een waardige vervanger.

Uitnodiging en aanmelden Brexit Buddy Bijeenkomst

Brexit
Op 30 maart 2019 stapt er voor het eerst een land uit de EU. Dit zal vergaande gevolgen hebben voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Heeft u al goed nagedacht over de gevolgen voor uw onderneming? Het concept van de Brexit-buddy bijeenkomsten is dat experts van grote bedrijven die al goed voorbereid zijn op de Brexit vragen kunnen beantwoorden van kleinere mkb’ers.

Brexit zorgt ervoor dat de relatie met het Verenigd Koningkrijk ingrijpend gaat veranderen. Ondanks alle ontwikkelingen zijn vele verschillende uitkomsten nog mogelijk. Het blijft belangrijk dat bedrijven zich zo goed mogelijk voorbereiden. Wat gaat er sowieso veranderen en hoe bereidt u zich daar het beste op voor? Met welke factoren moet u rekening houden bij de voorbereidingen? En hoe groot is de kans nu op een no-deal-scenario? Kortom ongetwijfeld genoeg vragen waar onze aanwezige experts antwoord op kunnen geven.

De experts zijn werkzaam bij grotere bedrijven als de Douane, AWVN, de banken, de NBCC, evofenedex, PWC, KPMG, PostNL en natuurlijk MKB-Nederland. Allemaal hebben ze veel kennis en ervaring op verschillende terreinen. Mocht er in maart geen deal liggen, is het beter om alvast zoveel mogelijk zaken geregeld te hebben. Dus pak deze kans om aan de Brexit-experts al uw vragen te stellen.

Programma
15.30 uur : Inloop
16.00 uur : Start Brexit-buddy bijeenkomst in informele setting
18.00 uur: Einde bijeenkomst, start netwerkborrel
19.00 uur : Einde netwerkborrel

Graag tot ziens op 12 februari a.s. in De Kaaihof!