Leden

Logo-VHM-abc-FC

OK Madeleine 2018

De jaarlijkse fietstocht van ondernemers voor het goede doel is een initiatief van OK Genemuiden. Check de website: www.okmadeleine.nl.

OK Madeleine

www.okmadeleine.nl

Profiel

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OK Genemuidenstaat open voor natuurlijke en rechtspersonen die binding hebben met de gemeente Genemuiden en een onderneming uitoefenen, waaronder wordt begrepen het uitoefenen van een vrij beroep. Als restrictie is aangegeven, dat het hierbij wel dient te gaan om business-to-business leveringen.

Lidmaatschap OK Genemuiden. Kosten contributie: € 300,- per jaar excl.