Leden

pouw

OK Madeleine 2018

De jaarlijkse fietstocht van ondernemers voor het goede doel is een initiatief van OK Genemuiden. Check de website: www.okmadeleine.nl.

OK Madeleine

www.okmadeleine.nl

Ons doel

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in Genemuiden in de ruimste zin des woords.
Dit doel tracht de vereniging te bereiken door:

- Het houden van bijeenkomsten van formele en informele aard.
- Het verzamelen en distribueren van informatie.
- Het organiseren en steunen van educatieve activiteiten.

Het onderhouden van contacten met overheden en met verenigingen of organisaties welke een met het doel van de vereniging overeenstemmend doel behartigen.

Het vertegenwoordigen van de leden en de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies, zowel op gemeentelijk, regionaal, als landelijk niveau