Leden

brouwerassu

Twitter OKG

Twitter FIZ


Goed bezochte ledenvergadering

Donderdag 30 maart jl. hield OK Genemuiden haar jaarlijkse ledenvergadering in de Kaaihof. Na ontvangst met een kopje koffie ging de officiële ledenvergadering van start. Voorzitter Berthran Selles heette de aanwezigen welkom en nam ze in het kort mee langs verschillende zaken als jaarplanning, werkzaamheden N331 Hasselt en Nijverheidstraat Genemuiden, de recente brand bij lidbedrijf Delan, een voorgestelde nieuwe aansluiting tussen de Nieuwe weg en het bedrijventerrein (rotonde Katoenstraat), een petitie voor aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad en de revisie van de omgevingsvisie van Provincie Overijssel met daarbij een mogelijke verruiming van regelgeving op het gebied van duurzame energie. Secretaris Henrike Westhoff verzorgde het jaarverslag over 2016 en penningmeester Geerhard Schaapman stelde ons op de hoogte van de cijfers. Vanuit het bestuur werd een voorstel tot contributieverhoging ingebracht wat door de leden met algemene stemmen werd aangenomen.

Antonio de Boer van gemeente Zwartewaterland vertelde een en ander over de beoordeling van de inschrijvingen voor het werk Nijverheidstraat en burgemeester Bilder praatte de aanwezigen kort bij over nut en noodzaak van de uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhont en deed een dringende oproep aan een ieder met serieuze uitbreidingsplannen om zich vooral op korte termijn bij de gemeente te melden.

Hierna was er pauze. Na de pauze was het woord aan Henk Bonsink van HEBO uit Zwartsluis. Hij presenteerde, samen met zijn dochter Janneke, ons een prachtig en boeiend verhaal over bijzondere werkzaamheden in een boeiend beroep. Voor de aanwezigen was het verrassend om te zien wat een bedrijf als HEBO, wat iedereen inmiddels wel van naam kent, eigenlijk in het dagelijks leven allemaal verzorgt. Een grote speler in zijn segment.

Na afloop was er onder het genot van een hapje en een drankje nog gelegenheid om na te praten. Ook was en nog een film te zien van een zeer bijzonder project van HEBO.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie bij Breman Installatiegroep

Dinsdag 10 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie van OK Genemuiden gehouden. Dit jaar was OK Genemuiden te gast bij Breman Installatiegroep in Genemuiden. In het prachtige hoofdkantoor mocht het bestuur van OK Genemuiden zo’n 125 genodigden verwelkomen. Na ontvangst met koffie en iets lekkers werd het gezelschap verwacht in de grote zaal waar de unieke Breman film werd vertoont. Deze film, gemaakt ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum van Breman in 2015, was tot nu toe alleen binnen Breman vertoont. De ondernemers hadden de primeur om als eerste buiten Breman de film te mogen zien. Alle aanwezigen konden hierdoor kennis nemen van de unieke Breman structuur. Na de vertoning van de film waren er korte toespraken door Bernardo Eenkhoorn namens Breman, voorzitter Berthran Selles namens OK Genemuiden en burgemeester Bilder namens gemeente Zwartewaterland. Duidelijk werd wel dat er voor komend jaar weer heel wat staat te gebeuren. Na het officiële deel was er voor de aanwezigen een koud vis en vleesbuffet en kon er buiten, in sfeervolle entourage in tenten, genoten worden van een heerlijke winterbarbecue. Het bestuur kijkt terug op opnieuw een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie.

Geslaagd bedrijfsbezoek bij Breman Machinery

Donderdag 22 september meldden zich ruim 100 ondernemers bij Breman Machinery in Genemuiden voor het OK Event van OK Genemuiden. Op de planning stond een bedrijfsbezoek bij dit fascinerende bedrijf. Na ontvangst met koffie en iets lekkers kregen de aanwezigen een presentatie over dit bedrijf, wat al oude papieren heeft. Het bestaat namelijk al sinds 1864, toen stichter van het bedrijf Harm Breman begon met een smederij. Meebewegend met alle ontwikkelingen in de tijd ontstond er een bedrijf waar vandaag de leden van OK Genemuiden te gast zijn. Al van ver zichtbaar, hoog uittorenend boven het bedrijventerrein van Genemuiden. Na de boeiende presentatie werden de deelnemers in groepen verdeeld en volgde er een rondleiding in het bedrijf. Fascinerend om te zien wat er van metaal gemaakt kan worden en wat men er bij Breman van maakt. Van producten voor de offshore industrie tot ruimtevaartonderdelen, van alles kwam voorbij. Zelfs ambachtelijk handsmeedwerk wordt nog beoefend. Na afloop van de rondleiding was er een gezellige borrel bij Breman, met uitzicht op het Zwartewater. Hierna vertrokken de deelnemers naar de Kaaihof in Genemuiden waar de dag met een heerlijk buffet werd besloten. De aanwezigen hebben een prachtige “blik in de keuken” mogen werpen bij een fantastisch Genemuider bedrijf!

Prachtig bedrag voor Kika opgehaald door beklimming Stelvio

De groep van 43 ondernemers heeft een prachtig bedrag voor Kika opgehaald door het beklimmen van de Stelvio in Italië.

Bij terugkomst in de Kaaihof kon aan de vertegenwoordigers van Kika een cheque met de waarde van € 55.000 worden overhandigd. Organisatie en deelnemers zijn helemaal overweldigd door het bedrag en bedanken al degenen die de actie, op welke manier dan ook, gesteund hebben!

Ledenvergadering, “Brand in het pand, en dan……!?”

Donderdag 17 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van OK Genemuiden plaats in de Kaaihof te Genemuiden. Het thema van de avond was: “Brand in het pand, en dan ……!?” Zo’n 75 ondernemers melden zich rond acht uur bij de Kaaihof, waar de avond begon met een kopje koffie en een heus vlammetje erbij. Direct was al duidelijk dat deze avond voor het grootste deel in teken van het thema “Brand” zou staan. Voor de pauze werd het officiële ledenvergaderingsgedeelte in een record tijd afgewerkt, waarin onder meer aandacht werd besteed aan de activiteiten voor 2016, de financiën en diverse infrastructurele projecten van gemeente en provincie. Hierna was er pauze.

Na de pauze had het bestuur een panel samengesteld met vertegenwoordigers uit diverse geledingen die de aanwezigen mee gingen nemen bij het thema “Brand in je pand, en dan ….!?”. Het panel stond onder leiding van Willem Gunneman en bestond uit de volgende leden: 2 ondernemers met ervaring met brand, nl. de heren Herbert Altena van Avimat en Jos van Rees van Riethandel van Rees. De heer Gerrit Euverman, clustercommandant bij de brandweer Veiligheidsregio IJsselland en de heer Gerrit Dijk, schade expert bij firma Lengkeek. Tijdens de kennismakingsronde met de panelleden werd de aandacht van de aanwezigen getrokken door snel naderbij komende sirenes en al snel stond de brandweer in volle uitrusting in de zaal. Het was duidelijk: Brand overkomt je zo maar, meestal als je het niet verwacht!

Na deze live demonstratie ging de gespreksleider een interessante discussie aan met de panelleden en de aanwezigen in de zaal. Allerlei aspecten rondom brand kwamen voor het voetlicht, we hoorden praktijkverhalen van ondernemers, goede adviezen van de brandweer en natuurlijk een blik in de toekomst van de schade expert: als je bedrijf is afgebrand, wat komt er dan. Duidelijk werd dat “brand in je pand” ongelooflijk veel impact heeft, veel meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Alle aanwezigen hadden meer dan voldoende stof tot nadenken en nabespreken en de meeste ondernemers gaven aan de volgende ochtend toch nog eens even kritisch verder over dit onderwerp na te zullen denken. Ongetwijfeld zijn er vrijdag veel verzekeringspolissen onder het stof vandaan gehaald, en calamiteitenplannen gecheckt. Na dit enerverende programma was er voor alle aanwezigen nog gelegenheid om met elkaar na te spreken onder het genot van een hapje en drankje. Ook de panelleden waren hierbij aanwezig zodat brandende vragen gelijk afgevuurd en beantwoord konden worden. Na afloop was er voor alle aanwezigen, zeer toepasselijk, een brandweerautootje beschikbaar. Voor op het bureau, om dit brandende thema vooral niet te snel te vergeten!

Filmpje OK Genemuiden Ledenvergadering 17 maart 2016

Zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst!

De nieuwjaarsbijeenkomst van OK Genemuiden kende dit jaar een recordopkomst. Een ongekend groot aantal leden, het college van burgemeester en wethouders en een delegatie van de gemeenteraad maakten van de gelegenheid gebruik de nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen. OK Genemuiden was te gast bij het jubilerende bedrijf Cotap. De voorzitter van OK Genemuiden heette alle aanwezigen welkom, deed een korte terugblik op 2015 en een vooruitblik naar 2016. Daarna was het woord aan burgemeester Bilder die de aanwezigen kort toesprak. Dhr. Klaas Bakker, directeur van firma Cotap keek met de aanwezigen terug op een prachtig jubileumjaar wat met verschillende bijeenkomsten is herdacht. Veel mensen hebben Genemuiden bezocht tijdens de diverse evenementen van Cotap. Dhr. Bakker gaf de aanwezigen wijze woorden mee met betrekking tot visie op ondernemen nu, en bovenal voor de toekomst.

Na dit korte officiële gedeelte was er gelegenheid elkaar in informele sfeer te spreken onder het genot van een heerlijk koud en warm buffet en live cooking. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op deze zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst in een prachtige ambiance en hoopt alle leden opnieuw te mogen begroeten tijdens de ledenvergadering in maart 2016.

Herinrichtingsplannen Nijverheidstraat Genemuiden

De gemeente is van voornemens de Nijverheidstraat te voorzien van nieuwe riolering en nieuwe bestrating. Dit biedt mogelijkheden om voor een andere weginrichting te kiezen. De gemeente heeft hiervoor enkele varianten opgesteld en deze gedeeld met de leden van OK Genemuiden. Het bestuur peilt onder de leden de reacties en verzamelt deze om te bespreken met de gemeente. Voor aangrenzende bedrijven zal een aparte informatieavond gepland worden.

Enkele mogelijke varianten voor de Nijverheidstraat: Tekening opties Nijverheidstraat september 2015

Reageren kan tot en met maandag 26 oktober via info@okgenemuiden.nl

Opnieuw gezellig Business Contact

Het bestuur van OK Genemuiden kan terugzien op een geslaagd, gezellig Business Contact. Het Business Contact werd gehouden in de Havenkamer van de Kaaihof. Circa 50 ondernemers namen de gelegenheid te baat elkaar eens weer te spreken. De gemeente verzorgde een korte presentatie over de herinrichtingsplannen voor de Nijverheidstraat. Aansluitend was voor de aanwezigen een heerlijk tapasbuffet beschikbaar.

De volgende activiteit van OK Genemuiden betreft de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5 januari 2016. Tot dan!

Geslaagd OK Mercedes Event!

Donderdag 11 juni vond het OK Event plaats. In samenwerking met Autobedrijf Wensink uit Zwolle is er voor gekozen om te rijden met Mercedes. De deelnemers werden om half twee melden bij Autogarage Naberman in Genemuiden. Na start met een kopje koffie of thee volgde de uitleg over de invulling van de middag. Om twee uur vertrokken de deelnemers richting de kombaan van de RDW in Lelystad. Via een toeristische route, met diverse tussenstops waarin van auto werd gewisseld, kwamen de deelnemende auto’s in Lelystad aan. Team Swanborn verzorgde hier een spectaculaire rit in de kombaan met enkele van de deelnemende auto’s. Ook voor een hapje en een drankje was gezorgd. Na het kombaan programma gingen de deelnemers, opnieuw via een toeristische route met wisselstops, weer richting Zwolle. Hier werd de prachtige middag afgesloten met een bedrijfspresentatie van dhr. L. Stigter, algemeen directeur van Wensink. Aansluitend stond er voor de deelnemers een koud en warm buffet klaar, verzorgd door de Kaaihof uit Genemuiden. Met de bus van PEC Zwolle werden de deelnemers weer teruggebracht naar Genemuiden.

Het bestuur ziet terug op een zeer geslaagd, spectaculair OK Event.