Leden

logo-dekaaihof-pms-cmyk1

OK Madeleine 2018

De jaarlijkse fietstocht van ondernemers voor het goede doel is een initiatief van OK Genemuiden. Check de website: www.okmadeleine.nl.

OK Madeleine

www.okmadeleine.nl

Veel nieuwe leden tijdens Winter Update

Als OK mochten we ons op 27 november jl. verheugen in een grote opkomst tijdens de Winter Update in De Kaaihof, waarbij we veel nieuwe leden mocht begroeten. De Winter Update is een interactieve bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland. Na een serie korte pitches rouleerden de ondernemers per onderwerp. Die onderwerpen waren duurzaamheid en circulaire economie en de profilering van Genemuiden. Ook het parkeerbeleid kwam aan bod, net als de collectieve beveiliging en uitbreiding van het Genemuider industrieterrein. Het samen benutten van kansen stond centraal.

Winter Update 27 november 2018 in Kaaihof

In vervolg op de Summer Update van 10 juli jl., organiseren wij i.s.m. de gemeente Zwartewaterland binnenkort een Winter Update en wel op dinsdag 27 november a.s. vanaf 20.00 uur in De Kaaihof in Genemuiden (inloop met koffie vanaf 19.45 uur). Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over diverse zaken omtrent het industrieterrein: parkeerbeleid (incl. fietspaden), uitbreiding en camerabewaking, maar ook de werkgroepen die vanuit Genemuiden/Hasselt als topwerklocatie actief zijn, zullen een update geven. Denk aan duurzaamheid, circulaire economie en profilering. Ook zal Kennispoort aanwezig zijn om zich te presenteren (Kennispoort Regio Zwolle is hét innovatienetwerk van de regio Zwolle).

Voor degenen die de Summer Update niet bijgewoond hebben: het is een interactieve bijeenkomst waarbij er eerst korte pitches zijn van de verschillende thema’s. Daarna rouleert u in kleine groepen langs de verschillende onderwerpen en is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Na de pauze kunt u onder het genot van een hapje en drankje bijpraten en netwerken. De officiële uitnodiging volgt binnenkort, maar u kunt zich al aanmelden via info@okgenemuiden.nl.

Graag tot ziens op 27 november a.s. in De Kaaihof!

Felicitaties OK voor project N331

Berthran Selles feliciteerde op 5 november jl. provincie, BAM en gemeente namens Ondernemerskring Genemuiden met de oplevering van het project N331. Tijdens de feestelijke opening nabij de nieuwe rotonde, gaf hij complimenten voor de vlotte uitvoering, bevlogenheid en communicatie, maar: “we blijven als ondernemerskring de doorstroom van Genemuiden naar Zwolle nauwlettend in de gaten houden, want u weet dat we groot voorstander zijn van een bypass richting Zwolle!”.

Geslaagd OK Event bij Hakvoort Professional

Het bezoek aan Hakvoort Professional was zeer geslaagd. Meer dan zeventig leden waren naar Emmeloord gekomen om een kijkje in de keuken te nemen van de grootste leverancier van Europa op het gebied van horeca-apparatuur. Directeur Teun Hakvoort vertelde tijdens zijn presentatie en rondleiding over het ontstaan van dit prachtige familiebedrijf, waarbij menig anekdote voorbij kwam. De aanwezige leden waren een voor een enthousiast over de no-nonsense aanpak van de van oorsprong Urker ondernemers, waarbij al snel de link naar het Genemuider ondernemerschap werd gelegd. Na de presentatie was er voor de leden een carousselprogramma van een koffieproeverij, een proeverij (en later tapasbuffet) van Uitgekookt.nl, waarbij de aanwezigen zich de gerookte coquille goed lieten smaken. Zie ook www.hakpro.nl.

Informatieve sessies tijdens Summer Update

Op 10 juli hebben de leden van de Ondernemerskring Genemuiden zich door de gemeente laten bijpraten over onder meer de toekomstige energietransitie, het nieuwe parkeerbeleid op het industrieterrein en de uitbreiding van het Genemuider industrieterrein. Ook de nieuwe wethouders Maarten Slingerland en Albert Coster stelden zich voor. In een volle zaal van de Kaaihof lichtte burgemeester Bilder het coalitieakkoord toe en gemeenteambtenaren hielden vervolgens een korte pitch over hun onderwerp. Na de pitches (zes in totaal) gingen de ondernemers in groepen langs de tafels met onderwerpen: werkgeversdienstverlening, energietransitie en duurzaamheid, parkeren, uitbreiding industrieterrein, rotonde N331 en update werkzaamheden Nijverheidstraat en Genemuiden/Hasselt als topwerklocatie. Hier was het doel interactie: niet alleen informatie halen, maar vooral ook input en feedback brengen richting de gemeente.

Beklimming Col de la Madeleine is een feit!

Het is gelukt! Na een afmattende rit cq. wandeltocht bereikten alle deelnemers zelfstandig (een enkeling met een beetje hulp) de top van de Col de la Madeleine. Een dag vol spanning en emotie, zowel voor de wandelaars, de fietsers als de vrijwilligers die de deelnemers van eten, drinken en verzorging voorzagen. Een dag waar velen nog lang met veel plezier op terug zullen kijken: niet alleen vanwege de schitterende natuur en vergezichten, maar ook vanwege de geweldige onderlinge sfeer en saamhorigheid. De groep van meer dan 50 (hoofdzakelijk) OK-leden is momenteel nog in Frankrijk en keert vrijdag terug naar Genemuiden. De teller voor Sampark en Refilwe staat inmiddels boven de 31.000 euro (zie www.okmadeleine.nl) en er komen nog steeds donaties binnen. Met uw donatie krijgen kinderen uit India en Zuid-Afrika door het aanbieden van onderwijs en andere ondersteuning kans op een betere toekomst. Benieuwd naar foto’s en verhalen? Volg dan OK Madeleine Genemuiden op Facebook.

Summer Update 10 juli in De Kaaihof

Kennismaken met het nieuwe college van B&W? De laatste informatie vernemen over het parkeerbeleid en werkzaamheden op het industrieterrein, inclusieve arbeidsmarkt, duurzaamheid, uitbreiding industrieterrein, Tapijtcluster en het project N331? Kom dan naar de Summer Update van de OK in samenwerking met de gemeente. Deze wordt gehouden op dinsdag 10 juli a.s. Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur in de Kaaihof in Genemuiden. Na afloop is er een hapje en een drankje en volop ruimte om te netwerken. Deze avond is uitsluitend voor leden. Aanmelden kan via info@okgenemuiden.nl.

Geslaagde ledenvergadering OK

Met een prachtige opkomst van meer dan 160 leden en andere aanwezigen was de ledenvergadering van de OK op 28 maart jongstleden bijzonder goed bezocht. Naast het afhandelen van de nodige formaliteiten ging burgemeester Bilder in op Hasselt/Genemuiden als topwerklocatie, gaf Susanne Beldman van het ondernemersloket toelichting op de dossiers parkeerbeleid en Nijverheidstraat/NUTS en gaf projectleider Peter van Wijk van BAM een update over de werkzaamheden voor de N331. Ook werd een update gegeven over een mogelijke bypass op de N331 van Genemuiden richting Zwolle. Deze is in principe mogelijk, maar vereist is dat op korte termijn de financiering hiervan gewaarborgd wordt.

Na de pauze was het woord aan Majoor Marco Kroon die op indrukwekkende en indringende wijze de aanwezigen meenam in het thema “Leiderschap onder vuur”, waar ook het boek over gaat wat de aanwezigen mee kregen. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde avond.

OKG – Ledenvergadering 2018

Majoor Marco Kroon naar ledenvergadering OK

Exclusief voor onze leden komt Majoor Marco Kroon spreken op onze ledenvergadering van 28 maart a.s. Kroon is bekend vanwege de hoogste militaire onderscheiding van Ridder in de Militaire Willemsorde die hij in 2009 ontving van koningin Beatrix. Hij verzorgt een bevlogen lezing over leiderschap, teamwork, veerkracht, kameraadschap, loyaliteit en opereren onder extreme omstandigheden. Tijdens de ledenvergadering is er voor elk lid één gesigneerd exemplaar beschikbaar van Kroon’s boek Leiderschap onder vuur. Zijn boek “Danger Close” kan desgewenst tijdens de avond zelf aangeschaft worden. www.marcokroon.nl.

Nieuwjaarsreceptie bij Hamat groot succes!

Met een recordopkomst van 150 leden en een prachtlocatie bij Hamat was de OK nieuwjaarsreceptie een groot succes! Berthran Selles memoreerde tijdens zijn toespraak het overlijden van OK-lid Henri Winter en de overdracht van het secretariaat van Henrike Westhoff naar Karin Schaapman-Verhoek. Ook ging hij in op de bemoeiingen van de OK met de gemeente (parkeerbeleid, doorstroming industrieterrein en het pleidooi voor een bypass voor de ontsluiting met de N331). Er werd kort stilgestaan bij het recente overlijden van Reind Breman, die regelmatig zijn betrokkenheid bij de ondernemerskring heeft getoond.

Burgemeester E.J. Bilder sprak namens de gemeente Zwartewaterland en Herbert Altena presenteerde na zijn toespraak de gloednieuwe bedrijfsfilm van Hamat en introduceerde de nieuwe directieleden Alexander Roetman en Jan Doornwaard. Daarna konden de aanwezigen genieten van een warm en koud buffet in mediterrane stijl, verzorgd door de Kaaihof. Tijdens de receptie was het mogelijk om via een VR-bril een kijkje nemen in het nieuwe 28 meter hoge volautomatische kranenmagazijn van Hamat. Op die manier maakte Hamat de “hoge inzet” uit de uitnodiging meer dan waar!

Website OK Madeleine gelanceerd

Op 26 juni 2018 vertrekken 60 leden en sympathisanten van de Ondernemers Kring Genemuiden naar Frankrijk om de Col de la Madeleine te beklimmen. Ze zamelen daarmee geld in voor twee goede doelen: Stichting Sampark en Stichting Refilwe. Er is een speciale website gelanceerd: www.okmadeleine.nl. Hier kunt u direct doneren! Helpt u mee?

OK spreekt tijdens opening Nijverheidsstraat

Voorzitter Berthran Selles aan het woord

Voorzitter Berthran Selles heeft in zijn toespraak tijdens de opening van de Nijverheidsstraat alle betrokken partijen bedankt voor hun inzet en complimenten uitgedeeld voor de communicatie: “Dankzij aller ijver, heeft de nijverheid niet geleden”. Met het oog op de aanwezige politiek en vertegenwoordigers van onder meer de gemeente nam hij van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een bypass bij de te bouwen turborotonde op de N331. “Het verkeer van en naar Genemuiden is hier de hoofdgebruiker van, kijk de metingen er maar op na. Als je verkeersinfarcten wilt voorkomen, moet dáár een bypass komen”. De OK heeft dit al vaker aangekaart.

Wethouder Dick Visserman sprak lovende woorden over de inbreng van de OK met betrekking tot de Nijverheidsstraat, samen te vatten in het advies “áls je het doet, doe het dan goed”. Visserman voerde de officiële handeling uit in de vorm van het uitrollen van een rode loper, waar de genodigden overheen konden lopen. Hij waarschuwde voor te hard rijden: “Op verzoek van de ondernemers zijn er geen obstakels geplaatst, om de doorstroming optimaal te houden. Het zou jammer zijn als we na korte tijd drempels moet plaatsen omdat er te hard gereden wordt of, erger nog, er ongelukken gebeuren.”

Vooruitblik nieuwjaarsreceptie 2018

De nieuwjaarsreceptie van 2018 is gepland op dinsdag 9 januari 2018. Hamat is onze gastheer en neemt ons mee op grote hoogten! In 2017 heeft dit prachtige bedrijf namelijk een gloednieuwe, 28 meter hoge opslagloods in gebruik genomen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hoort u alle ins en outs van de directie zelf. Berthran Selles zal namens als voorzitter terugblikken waar de OK zelf actief mee is en ook burgemeester Bilder van Zwartewaterland zal het woord voeren. We hebben een record aantal aanmeldingen en kijken uit naar volgende week!

Goed bezochte ledenvergadering

Donderdag 30 maart jl. hield OK Genemuiden haar jaarlijkse ledenvergadering in de Kaaihof. Na ontvangst met een kopje koffie ging de officiële ledenvergadering van start. Voorzitter Berthran Selles heette de aanwezigen welkom en nam ze in het kort mee langs verschillende zaken als jaarplanning, werkzaamheden N331 Hasselt en Nijverheidstraat Genemuiden, de recente brand bij lidbedrijf Delan, een voorgestelde nieuwe aansluiting tussen de Nieuwe weg en het bedrijventerrein (rotonde Katoenstraat), een petitie voor aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad en de revisie van de omgevingsvisie van Provincie Overijssel met daarbij een mogelijke verruiming van regelgeving op het gebied van duurzame energie. Secretaris Henrike Westhoff verzorgde het jaarverslag over 2016 en penningmeester Geerhard Schaapman stelde ons op de hoogte van de cijfers. Vanuit het bestuur werd een voorstel tot contributieverhoging ingebracht wat door de leden met algemene stemmen werd aangenomen.

Antonio de Boer van gemeente Zwartewaterland vertelde een en ander over de beoordeling van de inschrijvingen voor het werk Nijverheidstraat en burgemeester Bilder praatte de aanwezigen kort bij over nut en noodzaak van de uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhont en deed een dringende oproep aan een ieder met serieuze uitbreidingsplannen om zich vooral op korte termijn bij de gemeente te melden.

Hierna was er pauze. Na de pauze was het woord aan Henk Bonsink van HEBO uit Zwartsluis. Hij presenteerde, samen met zijn dochter Janneke, ons een prachtig en boeiend verhaal over bijzondere werkzaamheden in een boeiend beroep. Voor de aanwezigen was het verrassend om te zien wat een bedrijf als HEBO, wat iedereen inmiddels wel van naam kent, eigenlijk in het dagelijks leven allemaal verzorgt. Een grote speler in zijn segment.

Na afloop was er onder het genot van een hapje en een drankje nog gelegenheid om na te praten. Ook was en nog een film te zien van een zeer bijzonder project van HEBO.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie bij Breman Installatiegroep

Dinsdag 10 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie van OK Genemuiden gehouden. Dit jaar was OK Genemuiden te gast bij Breman Installatiegroep in Genemuiden. In het prachtige hoofdkantoor mocht het bestuur van OK Genemuiden zo’n 125 genodigden verwelkomen. Na ontvangst met koffie en iets lekkers werd het gezelschap verwacht in de grote zaal waar de unieke Breman film werd vertoont. Deze film, gemaakt ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum van Breman in 2015, was tot nu toe alleen binnen Breman vertoont. De ondernemers hadden de primeur om als eerste buiten Breman de film te mogen zien. Alle aanwezigen konden hierdoor kennis nemen van de unieke Breman structuur. Na de vertoning van de film waren er korte toespraken door Bernardo Eenkhoorn namens Breman, voorzitter Berthran Selles namens OK Genemuiden en burgemeester Bilder namens gemeente Zwartewaterland. Duidelijk werd wel dat er voor komend jaar weer heel wat staat te gebeuren. Na het officiële deel was er voor de aanwezigen een koud vis en vleesbuffet en kon er buiten, in sfeervolle entourage in tenten, genoten worden van een heerlijke winterbarbecue. Het bestuur kijkt terug op opnieuw een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie.

Geslaagd bedrijfsbezoek bij Breman Machinery

Donderdag 22 september meldden zich ruim 100 ondernemers bij Breman Machinery in Genemuiden voor het OK Event van OK Genemuiden. Op de planning stond een bedrijfsbezoek bij dit fascinerende bedrijf. Na ontvangst met koffie en iets lekkers kregen de aanwezigen een presentatie over dit bedrijf, wat al oude papieren heeft. Het bestaat namelijk al sinds 1864, toen stichter van het bedrijf Harm Breman begon met een smederij. Meebewegend met alle ontwikkelingen in de tijd ontstond er een bedrijf waar vandaag de leden van OK Genemuiden te gast zijn. Al van ver zichtbaar, hoog uittorenend boven het bedrijventerrein van Genemuiden. Na de boeiende presentatie werden de deelnemers in groepen verdeeld en volgde er een rondleiding in het bedrijf. Fascinerend om te zien wat er van metaal gemaakt kan worden en wat men er bij Breman van maakt. Van producten voor de offshore industrie tot ruimtevaartonderdelen, van alles kwam voorbij. Zelfs ambachtelijk handsmeedwerk wordt nog beoefend. Na afloop van de rondleiding was er een gezellige borrel bij Breman, met uitzicht op het Zwartewater. Hierna vertrokken de deelnemers naar de Kaaihof in Genemuiden waar de dag met een heerlijk buffet werd besloten. De aanwezigen hebben een prachtige “blik in de keuken” mogen werpen bij een fantastisch Genemuider bedrijf!

Prachtig bedrag voor Kika opgehaald door beklimming Stelvio

De groep van 43 ondernemers heeft een prachtig bedrag voor Kika opgehaald door het beklimmen van de Stelvio in Italië.

Bij terugkomst in de Kaaihof kon aan de vertegenwoordigers van Kika een cheque met de waarde van € 55.000 worden overhandigd. Organisatie en deelnemers zijn helemaal overweldigd door het bedrag en bedanken al degenen die de actie, op welke manier dan ook, gesteund hebben!

Ledenvergadering, “Brand in het pand, en dan……!?”

Donderdag 17 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van OK Genemuiden plaats in de Kaaihof te Genemuiden. Het thema van de avond was: “Brand in het pand, en dan ……!?” Zo’n 75 ondernemers melden zich rond acht uur bij de Kaaihof, waar de avond begon met een kopje koffie en een heus vlammetje erbij. Direct was al duidelijk dat deze avond voor het grootste deel in teken van het thema “Brand” zou staan. Voor de pauze werd het officiële ledenvergaderingsgedeelte in een record tijd afgewerkt, waarin onder meer aandacht werd besteed aan de activiteiten voor 2016, de financiën en diverse infrastructurele projecten van gemeente en provincie. Hierna was er pauze.

Na de pauze had het bestuur een panel samengesteld met vertegenwoordigers uit diverse geledingen die de aanwezigen mee gingen nemen bij het thema “Brand in je pand, en dan ….!?”. Het panel stond onder leiding van Willem Gunneman en bestond uit de volgende leden: 2 ondernemers met ervaring met brand, nl. de heren Herbert Altena van Avimat en Jos van Rees van Riethandel van Rees. De heer Gerrit Euverman, clustercommandant bij de brandweer Veiligheidsregio IJsselland en de heer Gerrit Dijk, schade expert bij firma Lengkeek. Tijdens de kennismakingsronde met de panelleden werd de aandacht van de aanwezigen getrokken door snel naderbij komende sirenes en al snel stond de brandweer in volle uitrusting in de zaal. Het was duidelijk: Brand overkomt je zo maar, meestal als je het niet verwacht!

Na deze live demonstratie ging de gespreksleider een interessante discussie aan met de panelleden en de aanwezigen in de zaal. Allerlei aspecten rondom brand kwamen voor het voetlicht, we hoorden praktijkverhalen van ondernemers, goede adviezen van de brandweer en natuurlijk een blik in de toekomst van de schade expert: als je bedrijf is afgebrand, wat komt er dan. Duidelijk werd dat “brand in je pand” ongelooflijk veel impact heeft, veel meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Alle aanwezigen hadden meer dan voldoende stof tot nadenken en nabespreken en de meeste ondernemers gaven aan de volgende ochtend toch nog eens even kritisch verder over dit onderwerp na te zullen denken. Ongetwijfeld zijn er vrijdag veel verzekeringspolissen onder het stof vandaan gehaald, en calamiteitenplannen gecheckt. Na dit enerverende programma was er voor alle aanwezigen nog gelegenheid om met elkaar na te spreken onder het genot van een hapje en drankje. Ook de panelleden waren hierbij aanwezig zodat brandende vragen gelijk afgevuurd en beantwoord konden worden. Na afloop was er voor alle aanwezigen, zeer toepasselijk, een brandweerautootje beschikbaar. Voor op het bureau, om dit brandende thema vooral niet te snel te vergeten!

Filmpje OK Genemuiden Ledenvergadering 17 maart 2016

Zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst!

De nieuwjaarsbijeenkomst van OK Genemuiden kende dit jaar een recordopkomst. Een ongekend groot aantal leden, het college van burgemeester en wethouders en een delegatie van de gemeenteraad maakten van de gelegenheid gebruik de nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen. OK Genemuiden was te gast bij het jubilerende bedrijf Cotap. De voorzitter van OK Genemuiden heette alle aanwezigen welkom, deed een korte terugblik op 2015 en een vooruitblik naar 2016. Daarna was het woord aan burgemeester Bilder die de aanwezigen kort toesprak. Dhr. Klaas Bakker, directeur van firma Cotap keek met de aanwezigen terug op een prachtig jubileumjaar wat met verschillende bijeenkomsten is herdacht. Veel mensen hebben Genemuiden bezocht tijdens de diverse evenementen van Cotap. Dhr. Bakker gaf de aanwezigen wijze woorden mee met betrekking tot visie op ondernemen nu, en bovenal voor de toekomst.

Na dit korte officiële gedeelte was er gelegenheid elkaar in informele sfeer te spreken onder het genot van een heerlijk koud en warm buffet en live cooking. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op deze zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst in een prachtige ambiance en hoopt alle leden opnieuw te mogen begroeten tijdens de ledenvergadering in maart 2016.